Thurgauer Pfarreien ohne Auswanderer

E II 700.141 Aawangen 1634-1723/24

E II 700.145 Berlingen (= Bernang am See) 1634 - 1707/09

E II 700.154 Leutmerken 1634 -1749

E II 700.157 Neukirch 1634 -1710

E II 700.159 Schönholzerswilen vor 1714 teilweise bei Bussnang E II 700.147 und Neukirch E II 700.157 («Wilen») 1722-1763

© 2008 Peter Burkhart : Chur - Webdesign MUNDS